ייעוץ ותכנון

מתודולוגיית העבודה של תלם גובשה ופועלת בהתאם למציאות בעידן המודרני, הדורש התאמה ייחודית לצרכי הקהילה והפרט. תהליכי האפיון והתכנון נבנים בהתאם למאפיינים האינדיבידואליים תוך מתן מענה פרסונלי והתייחסות למיקוד המשתנה בין קבוצות אוכלוסייה שונות ופרטים.

לתלם ניסיון רב בביצוע מחקר, התוויה וגיבוש תוכניות עבודה אופרטיביות עבור משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ועסקיים עבור מיזמים חדשים וקיימים ובאוכלוסיות יעד שונות.

חשיבה יישומית
לייעול
מקסימלי

שיטת העבודה של תלם מושתת על העיקרון של "ללמוד ולעשות". שיטת התכנון והתווית התוצרים של החברה שמים דגש על יישומיות והכנת תוכנית הפעלה מפורטת ע"פ צרכי המזמין. תלם צברה ניסיון רב בהפעלה ותפעול של פרויקטים בתחומים שונים, זאת, לאחר ביצוע מחקר אסטרטגי  מקיף ובניית מתווה פעולה מעשי. החתירה המתמדת של תלם למחקר ותכנון יישומי, בעל ערך בעולם המעש וחיבורו לתוכנית עבודה אופרטיבית, מבטיח תמורה מיטבית עבור השקעת המשאבים. שיטה זו מאפשרת, בפרק זמן קצר יחסית, להעביר את תוצרי המחקר לשולחן העבודה.

01

זיהוי והגדרת הצורך

איגום ידע מהלקוח ומהשחקנים הרלוונטיים, והגדרת המשימה ותאוריית השינוי

02

חקר טכני

בין היתר: איסוף וניתוח נתונים כמותיים ובהם משאבים, כמות וסטטוס של המוטבים.

חקר הסתגלותי

בין היתר: איסוף וניתוח נתונים הסתגלותיים לרבות מורכבות ארגונית, פערים תרבותיים, אינטגרציה בין גופים שונים.

03

התוויה ובניית תכנית התערבות

בין היתר: תכנון מדיניות, בניית תוכנית עבודה אופרטיבית, רתימת שותפים, תכנון תקציבי, בניית תהליכי עבודה, הגדרת מדדים ויעדים, הטמעת תכנית העבודה, הטמעת כלי מדידה ובקרה לבחינת אפקטיביות וליווי תהליך ההטמעה.

04

ניהול והפעלת הפרויקט 360

אופציונלי

תכנון בר קיימא

במסגרת תהליכי התכנון בונה תלם כלים שונים שיאפשרו ויבטיחו את המשך הפעילות לאורך זמן, גם בתום תקופת ההטמעה בארגון וזאת בכדי להבטיח קיימות אורכת טווח.