תכנון מדיניות – משרדי ממשלה ויחידות הסמך

המכרז המרכזי לשירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים (9-2020) נועד לסייע בהמשך ההטמעה ובחיזוק תרבות התכנון בעבודה הממשלה. המכרז מאפשר רכישת שירותים במספר תחומי התמחות. חברת תלם הינה חלק ממאגר הספקים שנבחרו, וזאת תחת הקטגוריה של תוכניות עבודה – גדולים.

במסגרת המכרז מתאפשרת גמישות בהליכי בחירת הספקים עפ"י צרכי המזמינים באמצעות התאמת התיחורים להיקף הפעילות ולתחומי ההתמחות הנדרשים, תוך אפשרות לסמן ספק מועדף בהתאם להוראות התכ"מ.

המכרז מובל על ידי מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, בליווי המקצועי של אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה.

לחברת תלם התמחות ייחודית בתכנון מדיניות עבור אוכלוסיות יעד, ומספקת שירותים למשרדי ממשלה ויחידות הסמך במסגרת מכרז זה.