ניהול פרויקטים

חברת תלם מתמחה בייזום, תכנון, ניהול וביצוע תהליכים אסטרטגיים ופרויקטים בחברה החרדית, בתחומי הכלכלה והחברה.

לתלם ניסיון רב בניהול פרויקטים משלב הרעיון הראשוני, זיהוי הצורך ואפיון התהליכים הדרושים, דרך בניית תכנית התערבות ותכנון תהליכי עבודה מדידים, ועד לניהול הפרויקט בפועל.

אופן הפעולה של תלם משלב את ההתמחות והניסיון המוכח של תלם בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות, ההיכרות הקרובה עם הקהלים השונים חיונית לצורך הנעת התהליכים והתגברות על חסמים. לצד יכולות אינטגרציה של הצוותים בין פרויקטים, גורמי מפתח, משרדי ממשלה, קרנות פילנתרופיות וארגונים רלוונטיים.

איך אנחנו מנהלים פרויקט
01
פונקציית המטרה

הגדרת צרכי הלקוח/המיזם תוך סימון ופירוט היעד הרצוי

02
מרחב הפעולה

למידת וניתוח זירת הפעילות: מה קיים בפועל, מהן העמדות, הפוטנציאל והחלופות הקיימות בארץ ובעולם.

03

ניהול מערך ההפעלה בהתאם ליעדים ולמדדים שנקבעו

משולש ההפעלה של תלם ←

גיבוש תכנית פעולה בהתאם למשולש ההפעלה הדינמי של תלם

הקצאת וניהול צוותים
הובלת התהליכים
קשרי קהילה
קשרי ממשל
שיווק מגזרי
ניהול תקציב
ספקים
טיוב ובקרה

ניהול הוליסטי ומתן מענים משתנים
בהתאם לצרכי הפרויקט

הקצאת וניהול צוותים

הובלת התהליכים

קשרי קהילה

קשרי ממשל

שיווק מגזרי

ניהול תקציב

ספקים

טיוב ובקרה

ניהול הוליסטי ומתן מענים משתנים
בהתאם לצרכי הפרויקט

העקרונות המנחים של תלם
לניהול פרויקטים

ראייה מערכתית

הניסיון הניהולי וההיכרות עם הקהלים והתהליכים מאפשרים לתלם לראות את התמונה השלמה ולזהות מראש אתגרים ונקודות קושי, בכדי לספק להם מענה מיטבי.

חיסכון במשאבים

עלויות רכש מופחתות, קיצור זמני ההתקשרות, חיסכון בעלויות עודפות בזכות מוקדי הידע הזמינים, וגמישות תפעולית. זאת לצד כוח אדם איכותי ומקצועי.

מענה לצרכים משתנים

הניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות שונות מאפשר לתלם לספק מענה מקצועי ומיידי לאתגרים שצצים במהלך ניהול הפרויקט.

קביעת יעדים מדידים

לטווח הארוך והקצר, המאפשרים לבחון את התקדמות הפרויקט בכל שלב בהתאם ליעד שנקבע.

מיקוד

הפניית משאבים פנים ארגוניים לליבת העשייה ושימוש יעיל בידע החוזר לארגון, באופן רוחבי.